CONFIG.TXT

รูปแบบทั่วไปของคำสั่ง

ส่วนของไฟล์ config.txt จะประกอบด้วยส่วนคำสั่งการทำงานพื้นฐานเกือบทั้งหมดของ ThaiKore ซึ่งคำสั่งต่างๆเหล่านี้บางส่วนจะแยกย่อยไปเป็นไฟล์ต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุม Kore ในขั้นละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนประกอบพื้นฐานของคำสั่งทั่วไปในไฟล์ config.txt รวมทั้งไฟล์อื่นๆจะประกอบด้วยค่าคำสั่ง 2 ส่วนคือ config key และ value ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบดังนี้


Syntax
<config key> <value>

นอกจากนั้นยังมีคำสั่งอีกประเภท ซึ่งเรียกว่า block format ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับคำสั่งแบบแรก แต่จะมีตัวแปรอีกประเภทที่เรียกว่า attribute อยู่ด้วย ซึ่งจะแทรกอยู่ระหว่างเครื่องหมาย "{}" ดังนี้


Syntax
<config key> <value> {
<attribute1> <value1>
<attribute2> <value2>
}

รายละเอียดและคำอธิบายเพิ่มเติม

<config key>
คอนฟิค คีย์ คือชุดคำสั่งของ Kore ที่ใช้ในการสั่งงานบอท คุณสามารถดูรายการคำสั่งทั้งหมดพร้อมคำอธิบายได้จากด้านล่าง
<value>
value คือตัวแปรของชุดคำสั่งต่างๆของ Kore ค่าตัวแปรของแต่ละคำสั่งจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันทั้งหมด คุณสามารถดูค่าและความหมายของตัวแปรต่างๆได้จากรายการคำสั่งด้านล่างเช่นกัน
<attribute>
ค่า attribute นั้นจะเหมือนกับค่า คอนฟิค คีย์ ทุกอย่าง ยกเว้นแต่ว่าค่านี้จะใช้กำหนดค่ารองของคำสั่งที่อยู่เหนือกรอบของมันเท่านั้น
<bool>
ค่า bool นั้นจะมีเพียง 2 ค่าที่สามารถกำหนดได้ คือ 1 หมายถึง เปิด 0 หมายถึง ปิด

Syntax Legend - คำอธิบายความหมายตัวแปร


ในส่วนนี้จะขออธิบายถึงความหมายของตัวแปรที่ใช้อธิบายการใช้คอนฟิคต่างๆทั้งหมด


ข้อความที่อยู่ในรูปตัวหนา
เป็นค่าตัวแปรที่ผู้ใช้ต้องใส่ให้ตรงตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

< >
ค่าของตัวแปรที่ผู้ใช้ต้องระบุ

( )
ค่าตัวแปรที่จำเป็นต้องใส่

[ ]
ค่าตัวแปรที่ไม่บังคับให้ใส่

| = หรือ
เป็นค่าตัวแปรที่ผู้ใช้ต้องเลือกใส่ตัวใดตัวหนึ่ง

ชุดคำสั่งทั้งหมดในรายการคอนฟิค


การตั้งค่าการล็อกอิน

LoginType (<flag>)
กำหนดให้ Kore ใช้รูปแบบการ Login ให้สอดคล้องกับ แพคเกท ของ GameLogin ซึ่งค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ใช้กับ Server ทั่วไป
1 ใช้กับ Server หลังจาก Valkyrie
2 ใช้กับ tRo หลังจากการ patch ของ Episode 10.4

SecureLogin (<flag>)
กำหนดให้ Kore ใช้รูปแบบ SecureLogin แบบไหน ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ใช้ระบบการล็อกอินแบบเก่า (แพคเกท 0064)
1-2 เปิดใช้ระบบการล็อกอินแบบเข้ารหัส password ด้วย MD5 แบบที่ 1 (แพคเกท 01DD)
3* เปิดใช้ระบบการล็อกอินแบบเข้ารหัส password ด้วย MD5 แบบที่ 2 (แพคเกท 01FA) จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ SecureLogin_Account
Note: Server ของ tRo ปัจจุบันใช้ระบบ SecureLogin 3


SecureLogin_Account [<flag>]
ตั้งค่าคีย์ที่ใช้ในการล็อกอินแบบเข้ารหัส password MD5 แบบที่ 2
Value Meaning
0 คีย์จะมีค่าเท่ากับ 0
1+ คีย์จะมีค่าเท่ากับ ค่าที่เซตไว้ ลบด้วย 1
Note: Server ของ tRo ปัจจุบันใช้ระบบ SecureLogin_Account 3


sex [<flag>]
ตั้งค่าเพศของ Kore ซึ่งสามารถปรับได้ คือ ชาย และ หญิง
Value Meaning
0 ตัวละครหญิง
1 ตัวละครชาย
Note: ไม่ควรปรับเปลี่ยน value ของตัวแปรให้เพศของตัวละครไม่ตรงกับความจริง เพื่อความปลอดภัยของคุณ

การตั้งค่า Remote Control Option


adminPassword [<password>]
ตั้งค่า Password ส่วนตัวเพื่อใช้สั่งงานและควบคุมบอทผ่านระบบ Remote หรือการควบคุมบอทจากระยะไกล ในส่วนนี้คุณสามารถใส่รหัสผ่านเองได้ แต่หากคุณทำการทิ้ง password ว่างไว้ Kore จะทำการสุ่มสร้างรหัสผ่านขึ้นมาเอง

Note: ในการตั้งรหัส ไม่ควรใช้รหัสที่ง่ายเกินไปเพื่อความปลอดภัย

การตั้งค่าเวลา Log-in|Log-out ของ Kore


waitingTimeStart/Stop [<time>]
กำหนดเวลาให้ Kore ทำการ Connect และ Disconnect จาก Server เองเมื่อถึงเวลา จำเป็นต้องนำเครื่องหมาย # ออกก่อนเพื่อเปิดให้ฟังก์ชั่นนี้ทำงาน (และใส่ # อีกครั้งเมื่อไม่ต้องการใช้)

Note: รูปแบบของเวลาในคำสั่ง คือ hh:mm:ss เช่น 23.15.23 จะหมายถึงเวลา 5 ทุ่ม 15 นาที 23 วินาที เป็นต้น

การตั้งค่าการปิดตัวเองภายใต้เงื่อนไขต่างๆ


dcOnAtkMiss [<flag>]
เมื่อเปิดใช้ Kore จะปิดตัวเองทันทีหากโจมตีเป้าหมายพลาดเกินจำนวนครั้งที่ตั้งไว้ใน flag ถ้าตั้งไว้ที่ 0 จะเป็นการปิดฟังก์ชั่นนี้dcOnDeath [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการปิดตัวเองทันทีหากตายdcOnDualLogin [<bool | seconds>]
ตั้งค่าให้ Kore ทำการปิดตัวเอง เมื่อมีการ Login ซ้อน หากใส่ค่ามากกว่า 1 Kore จะทำการ Disconnect เท่ากับค่าที่ใส่แทนdcOnEmptyArrow [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการ Disconnect จากเซิฟเวอร์ทันทีหากลูกธนูหมดdcOnShopClosed [<bool>]
ใช้สำหรับตั้งค่าการปิดตัวของ Kore เมื่อ Kore ทำการขายไอเทมในร้านจนหมดdcOnZenyBelow [<amount>]
เปิดระบบให้ Kore ตัดตัวเองอัตโนมัติเมื่อปริมาณเงินเซนีเหลือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ใน amountdcOnZenyBelow_NotInMaps [<maps>]
หากใส่ชื่อแมปใว้ใน คอนฟิค คีย์ นี้ Kore จะยังไม่ทำการ disconnect ตัวเอง หากเกิดเงื่อนใขของ dcOnZenyBelow แต่จะรอจนกว่าจะออกจากแมปดังกล่าวก่อน

Note: สามารถใส่ค่าตัวแปรหลายแมปได้โดยการใช้เครื่องหมาย, และสามารถหาชื่อแมปได้จากไฟล์ maps ใน tables ของ Kore


dcOnStorageItem [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการ Disconnect ตัวเองทันทีหากไอเทมในคลังสินค้าเหลือต่ำกว่า x ชิ้น ดังตัวอย่าง
Example
dcOnStorageItem 1
dcOnStorageItem Fire Arrow {
below 1000
}

จากตัวอย่าง เมื่อ Fire Arrow ในคาฟร่าเหลือต่ำกว่า 1000 ดอก Kore จะ Disconnect ตัวเองทันที


autorestart [<seconds>]
ตั้งเวลาให้ Kore ทำการ Restart ตัวเองโดยอัตโนมัติเพื่อฟื้นฟูและปลดปล่อยหน่วยความจำ ค่าตัวแปรที่ตั้งเป็นหน่วยวินาทีdeadRespawn [<bool>]
เปิดระบบ auto Respawn เมื่อ Kore ตายจะทำการกลับจุดเซฟ

การตั้งค่าข้อความ


verbose [<bool>]
เปิดการแสดงผลของ X-Kore และการตอบรับของ Kore เมื่อสั่งงานผ่าน Remote Controldebug [<level>]
เปิด หรือ ปิดฟังก์ชั่นการแสดงผล Debug ไว้ใช้งานเฉพาะผู้พัฒนาโปรแกรม ThaiKore เท่านั้น [0 = ปิด | 1-7 = เปิด โดยที่ตัวเลขสูงขึ้นคือระดับการ Debug ที่ละเอียดขึ้น]message_length_max [<lengths>]
ตั้งค่าจำนวนตัวอักษรมากสุดที่ Kore จะคุยออกไปต่อครั้ง เช่น message_length_max 80

การตั้งค่าการโจมตีของ Kore


attackAuto [<flag>]
กำหนดการโจมตีของ Kore โดยค่าของตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ไม่โจมตี
1 โจมตีเฉพาะมอนสเตอร์ที่เข้ามาโจมตี Kore
2 โจมตีทุกตัวattackAuto_followTarget [<bool>]
ตั้งค่าให้ Kore โจมตีตามคนที่ Kore เดินตามหรือไม่ (สามารถเซตให้ Kore เดินตามผู้เล่นได้โดยใช้คำสั่ง follow)attackAuto_inLockOnly [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการโจมตีเป้าหมายเมื่ออยู่ใน LockMap เท่านั้นattackAuto_party [<flag>]
ตั้งค่าการช่วยสมาชิกในปาร์ตี้โจมตีมอนสเตอร์
Value Meaning
0 ไม่ช่วย
1 ช่วยสมาชิกในปาร์ตี้โจมตี
2 จะเหมือนกับ 1 เพียงแต่ Kore จะทำการโจมตีทันทีหากพบผู้เล่นในปาร์ตี้ร่ายสกิลใส่มอนสเตอร์attackAuto_CouterOnMove [<bool>]
กำหนดให้ Kore โจมตีมอนสเตอร์ระหว่างทางเดินกลับจุดเซฟหรือไม่attackMaxRouteDistance (<distance>)
กำหนดให้ Kore ตั้งค่าระยะห่างมากที่สุดในการเดินเข้าโจมตีเป้าหมาย หากมากกว่าที่ตั้งไว้ Kore จะยกเลิกการโจมตีเป้าหมายอัตโนมัติ [ใส่จำนวนช่องที่ต้องการเช่น 50 ช่อง]attackMaxRouteTime (<seconds>)
กำหนดให้ Kore ล้มเลิกการโจมตีเป้าหมายหลังจากล็อคเป้าหมายแล้ว x วินาที หากยังไม่มีการโจมตีเป้าหมายเกิดขึ้นattackUseWeapon [<flag>]
กำหนดรูปแบบการโจมตีของ Kore ให้ใช้อาวุธหรือสกิลในการโจมตี
Value Meaning
0 ใช้สกิลเท่านั้น
1 ใช้อาวุธโจมตีattackDistance (<distance>)
กำหนดระยะห่างของ Kore จากเป้าหมายเพื่อให้ Kore โจมตีเมื่อถึงระยะที่กำหนด โดยต้องตั้งค่านี้ให้สัมพันธ์กับอาชีพของตัวละครด้วย
Value Meaning
3 อาชีพโจมตีปกติ เช่น Knight, Assassin
7-10 อาชีพที่ใช้สกิลโจมตีเช่น Wizard, Sage
13~15 อาชีพโจมตีด้วยธนุหรือปืน เช่น Hunter, GunslingerattackKillSteal [<bool>]
กำหนดให้ Kore แย่งผู้เล่นอื่นโจมตีเป้าหมาย (แจม) หรือไม่NotAttackDistance [<distance>]
กำหนดระยะห่าง เมื่อมีผู้เล่นคนอื่นอยู่ใกล้กับเป้าหมายที่ล็อคไว้ต่ำกว่ากี่ช่องถึงจะยกเลิกเป้าหมายนี้NotAttackNearSpell [<distance>]
กำหนดให้ Kore ยกเลิกการโจมตีเป้าหมาย หากเป้าหมายอยู่ห่างจากแอเรียเอฟเฟคน้อยกว่ากี่ช่องNotAttackAfterWall [<bool>]
กำหนดให้ Kore ไม่โจมตีเป้าหมาย หากเป้าหมายอยู่หลังกำแพงNotAttackMoveToTarget [<bool>]
กำหนดให้ Kore ยกเลิกการโจมตี หากระยะห่างของมอนสเตอร์มากกว่าคอนฟิก attackDistance (เหมาะสำหรับอาชีพโจมตีระยะใกลเวลาอยู่ในแมพที่มีการแจมกันเยอะๆ)attackPickupMonsters [<Monster Name>]
กำหนดการโจมตีมอนสเตอร์ที่เข้ามาลูทไอเท็ม Kore จะโจมตีมอนสเตอร์ที่ลูทไอเท็มเมื่อไอเท็มที่มอนสเตอร์ลูทไปเป็นประเภทหายากเท่านั้นmodifiedAttack [<bool>]
ตั้งค่าให้ Kore ใช้ระบบการโจมตีแบบใหม่หรือไม่modifiedSearch [<bool>]
ตั้งค่าให้ Kore ใช้ระบบการเทเลพอร์ทเพื่อค้นหามอนสเตอร์แบบใหม่หรือไม่

กำหนดการสวนกลับการโจมตีของ Kore


AutoCouterAgMonster (<flag>)
กำหนดการโจมตีสวนกลับใส่ Agressive Monster ที่เข้ามาโจมตี Kore ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ไม่โจมตีสวนกลับ
1 สวนกลับการโจมตีเฉพาะมอสเตอร์ที่ตั้งให้สวนกลับใน mon_control.txt
2 สวนกลับการโจมตีของมอนสเตอร์ทุกตัวที่เข้ามาโจมตี (แม้จะไม่ได้เซตให้โจมตีตัวนี้ใน mon_control.txt)
Note: ฟังชั่นนี้จะทำงานร่วมกับ exteraDetect เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยexteraDetect จะเพิ่มความเร็วในการตรวจสอบมอนสเตอร์ที่เข้ามาโจมตี

การตั้งค่าเกี่ยวกับแผนที่


LockMap_X [<map>]
กำหนดแมพเป้าหมายให้กับ Kore รายชื่อแมปสามารถหาได้จาก maps.txt ใน Folder tablesLockmap_X_warpto [<map>]
กำหนดให้ Kore ใช้สกิล Warp Potal ไปยังแมพที่กำหนดเพื่อย่นระยะทางในการเดินไป lockmapLockMap_X_x [<x-coordinate>]
กำหนดพิกัดแกน x [แนวนอน] แบบแม่นยำให้กับ Kore เพื่อให้ Kore ไปยัง พิกัดที่กำหนดใน LockMap ได จำเป็นต้องใช้คู่กับ LockMap_X_yLockMap_X_y [<y-coordinate>]
กำหนดพิกัดแกน y [แนวตั้ง] แบบแม่นยำให้กับ Kore เพื่อให้ Kore ไปยัง พิกัดที่กำหนดใน LockMap ได้ จำเป็นต้องใช้คู่กับ LockMap_X_xLockMap_X_randx [<distance>]
กำหนดพิกัดเหลื่อมล้ำแกน x [แนวนอน] แบบแม่นยำให้กับ Kore เพื่อให้ Kore เคลื่อนที่อยู่ในขอบเขตไม่เกิน x ช่องจาก lockMap_X_x และ LockMap_X_y จำเป็นต้องใช้คู่กับ LockMap_X_randyLockMap_X_randy [<distance>]
กำหนดพิกัดเหลื่อมล้ำแกน y [แนวตั้ง] แบบแม่นยำให้กับ Kore เพื่อให้ Kore เคลื่อนที่อยู่ในขอบเขตไม่เกิน x ช่องจาก lockMap_X_x และ LockMap_X_y จำเป็นต้องใช้คู่กับ LockMap_X_randxlockMap_X_timeout [<seconds>]
กำหนดระยะเวลาให้ Kore เปลี่ยน LockMap ในกรณีตั้งค่า lockMap ไว้มากกว่า 1 แห่งuseWaypoint [<bool>]
เซตให้ Kore เดินตามคำสั่ง WayPoint ที่เราสร้างไว้ในโฟลเดอร์ Wap หรือไม่ [จำเป็นต้องมี WayPoint ก่อนจึงสามารถใช้คำสั่งนี้ได้]preferRoute [<bool>]
กำหนดให้ Kore เดินตามเส้นทางที่เรากำหนดหรือไม่ โดยสามารถกำหนดเส้นทางได้จากไฟล์ pfroute.txt

การตั้งค่าการเดิน

route_RandomWalk [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบการเดินแบบสุ่มหรือไม่ ซึ่งจะทำงานแค่ใน lockMap เท่านั้น
Note: สำหรับ ThaiKoreEx จำเป็นต้องเปิด 1 ไว้ตลอดเวลาแม้จะตั้งค่า teleportAuto_search ใน plus_control.txt เป็น 1 ก็ตาม


route_randomWalk_maxRouteTime [<seconds>]
กำหนดให้ Kore ตั้งพิกัดการเดินสุ่มใหม่หากครบเวลาตามกำหนดroute_step (<flag>)
กำหนดค่าการเดินให้ Kore ทำการเดินครั้งหละกี่ช่อง (ในแมปที่มีปัญหาการเดินติดขัดบ่อยอาจจะทำการลดค่าตัวแปรลงได้)route_randomWalk_inCity [<bool>]
กำหนดให้เปิดการใช้งานระบบการเดินสุ่ม ในเมือง หรือไม่route_randomWalk_upLeft [<flag>]
Definition unknownroute_randomWalk_bottomRight [<flag>]
Definition unknownroute_NPC_distance (<distance>)
กำหนดให้ Kore ตั้งระยะห่างจาก NPC ที่ใช้คุยในการวาร์ปไปยังที่ต่างๆteleRoute [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดใช้ระบบเทเลพอร์ตเพื่อค้นหาพอร์ทัลเมื่อทำการเดินไปยัง LockMap หรือไม่ ฟังก์ชั่นนี้จะใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นด้านล่างคือ teleRouteDist


teleRouteDist (<distance>)
กำหนดให้ Kore ค้นหาพอร์ทัลที่อยู่ในระยะการเดินกี่ช่อง จึงหยุดเทเลพอร์ตและทำการเดินต่อ

การตั้งค่าการนั่งอัตโนมัติของ Kore


sitAuto_hp_lower [<percent hp>]
กำหนดให้ Kore ทำการนั่งเมื่อ Hp เหลือต่ำกว่ากี่ %sitAuto_hp_upper [<percent hp>]
กำหนดให้ Kore ลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อค่า Hp ฟื้นถึงเท่าไหร่ (%)sitAuto_sp_lower [<percnt sp>]
กำหนดให้ Kore ทำการนั่งเมื่อ Sp เหลือต่ำกว่ากี่ %sitAuto_sp_upper [<percent sp>]
กำหนดให้ Kore ลุกขึ้นอีกครั้งเมื่อค่า Sp ฟื้นถึงเท่าไหร่ (%)sitAuto_idle [<bool>]
กำหนดให้ Kore นั่งเมื่ออยู่ในสถานะ idle หรือสถานะว่าง หรือไม่ (สามารถกำหนดระยะเวลา idle ได้ที่ไฟล์ timeouts.txt)

การตั้งค่าการใช้ไอเทมต่างๆกับ Kore


ในส่วนคำสั่งการใช้ไอเทมนี้จะมีลักษณะเป็น block format คุณไม่จำเป็นต้องใส่ค่าตัวแปรทุกตัวในคำสั่งนี้ สามารถใส่เท่าที่คุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้นได้ โดย Kore จะไม่อ่านค่าตัวแปรที่คุณไม่ได้ใส่ลงไป นอกจากนี้คุณสามารถสั่งให้ Kore ใช้ไอเทมมากกว่าจำนวน Slot ที่มีให้ได้ โดยการสร้าง Slot ใหม่ไล่ลงมาเรื่อยๆ Kore จะยอมใช้ไอเท็มเมื่อเงื่อนใขทั้งหมดในสลอท (หรือบล็อค) นั้น เป็นจริงทั้งหมดเท่านั้น

useSelf_item_x [<item>]
กำหนดให้ Kore ใช้ไอเทมต่างๆ โดยใส่ชื่อไอเทมหลายชนิดได้โดยใช้เครื่องหมาย , คั่นuseSelf_item_x_hp_lower [<percent hp>]
กำหนดให้ Kore หยุดใช้ไอเทมนี้ที่ค่า Hp ต่ำกว่าเท่าไหร่ (%)useSelf_item_x_hp_upper [<percent hp>]
กำหนดให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้เมื่อค่า Hp ต่ำกว่าเท่าไหร่ (%)useSelf_item_x_maxAggressives [<amount>]
ให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้เมื่อโดนรุมน้อยกว่าเท่าไหร่useSelf_item_x_minAggressives [<amount>]
ให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้เมื่อโดนรุมมากกว่าเท่าไหร่useSelf_item_x_sp_lower [<percent sp>]
กำหนดให้ Kore หยุดใช้ไอเทมนี้ที่ค่า Sp ต่ำกว่าเท่าไหร่ (%)useSelf_item_x_sp_upper [<percent sp>]
กำหนดให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้เมื่อค่า Sp ต่ำกว่าเท่าไหร่ (%)useSelf_item_x_stopWhenHit [<bool>]
กำหนดให้ Kore หยุดใช้ไอเทมนี้เมื่อได้รับความเสียหายuseSelf_item_x_inLockOnly [<bool>]
กำหนดให้ Kore ใช้ไอเทมนี้เฉพาะใน lockMap เท่านั้นuseSelf_item_x_repeat [<amount>]
เมื่อถึงเงื่อนไข จะกำหนดให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้กี่ครั้ง (ต่อ 1 รอบ)useSelf_item_x_timeout [<seconds>]
กำหนดให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้ ทุกๆกี่วินาทีuseSelf_item_x_inStatus [<statusname>]
ให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้เมื่อตัวละครอยู่ในสถานะใด หากต้องการใช้มากกว่า 1 สถานะ ให้ใช้คอมม่า (,) คั่นระหว่างชื่อสถานะ (สามารถดูชื่อสถานะได้จากไฟล์ msgstrings.txt)useSelf_item_x_outStatus [<statusname>]
ให้ Kore ใช้ไอเทมชิ้นนี้เมื่อตัวละครไม่ได้อยู่ในสถานะใด หากต้องการให้ออกจากสถานะมากกว่า 1 สถานะ ให้ใช้คอมม่า (,) คั่นระหว่างชื่อสถานะ (สามารถดูชื่อสถานะได้จากไฟล์ msgstrings.txt)useSelf_item_x_checkSupplyFirst [<flag>]
ให้ Kore ทำการเช็คไอเทมในตัวขณะใช้ไอเทมนี้ ค่าตัวแปรคือ
Value Meaning
0 ไม่เช็ค
1 หากไอเทมที่ใช้อยู่ในรายการ getAuto หรือ buyAuto และใช้แล้วเหลือต่ำกว่า minimum Kore จะทำการกลับเมืองไปเอาหรือซื้อทันที
2 หากไอเทมที่ใช้อยู่ในรายการ getAuto หรือ buyAuto และใช้แล้วเหลือต่ำกว่า minimum Kore จะไม่ใช้ไอเทมดังกล่าว

การตั้งค่าการเก็บไอเทมให้ Kore


ในส่วนนี้ จะเป็นการกำหนดค่าให้ Kore ทำการเก็บไอเทมต่างๆหลังจากโจมตีมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดีคุณจำเป็นต้องตั้งรายชื่อไอเทมที่ต้องการให้ Kore เก็บด้วยโดยสามารถตั้งได้ที่ไฟล์ pickupitems.txt

itemsTakeAuto [<flag>]
กำหนดรูปแบบการเก็บของของ Kore โดยมีค่าตัวแปรดังนี้
Value Meaning
0 ไม่เก็บไอเทม
1 โจมตีมอนสเตอร์โดยรอบให้หมดก่อนจึงเก็บ
2 โจมตีตายแล้วเก็บไอเทมทันที จากนั้นจึงโจมตีมอนสเตอร์ตัวต่อไปitemsTakeParty [<bool>]
กำหนดให้ Kore เก็บไอเทมที่ตกจากมอนสเตอร์ที่ผู้เล่นในปาร์ตี้เป็นคนโจมตีitemsGatherAuto [<flag>]
กำหนดรูปแบบการเก็บไอเทมที่คนอื่นทำตก (loot) ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ไม่ลูท
1 โจมตีมอนสเตอร์โดยรอบให้หมดก่อนจึงเก็บ
2 เมื่อเห็นไอเทมจะทำการลูททันทีitemsMaxWeight (<percent weight>)
กำหนดให้ Kore แบกไอเทมได้ถึงเท่าไหร่(%) ก่อนจะกลับเมืองเพื่อทำตามเงื่อนไขอื่นๆต่อไป(storage/sell/buy)itemsGreedyMode [<bool>]
กำหนดให้ Kore เก็บไอเทมเพิ่มหรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนใข itemsMaxWeightitemsGatherInLockOnly [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการลูทไอเทมเฉพาะใน lockMap หรือไม่itemsGatherCheckWall [<bool>]
กำหนดให้ Kore ไม่ลูทไอเทมหากอยู่หลังกำแพงitemsGatherDistance (<distance>)
กำหนดระยะห่างในการ loot ไอเทมของ KoreitemsGatherDistanceFromYou [<distance>]
กำหนดระยะห่างมากที่สุดของไอเทมที่จะให้ Kore ทำการลูท หากเกินกว่าที่ตั้งไว้ Kore จะไม่ทำการลูทไอเทมนั้นimportantItemDistance (<distance>)
กำหนดระยะห่างมากที่สุดของไอเทมสำคัญที่จะให้ Kore ทำการลูท หากเกินกว่าที่ตั้งไว้ Kore จะไม่ทำการลูทไอเทมนั้น
Note: ไอเทมสำคัญ คือ ไอเทมที่ถูกตั้งค่าในการเก็บเป็น 2 หรือ 3 หรือ 4 ใน pickupitems.txt


importantItemFirst [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการเก็บไอเทมสำคัญก่อนที่จะทำการโจมตีimportantItemSequence [<flag>]
เปิดฟังก์ชั้นการให้ลำดับความสำคัญกับไอเทมสำคัญ ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 หากมีไอเทมสำคัญปรากฏพร้อมกันมากกว่า 1 ชิ้น Kore จะทำการเก็บไอเทมสำคัญชิ้นที่ตกที่หลังสุดก่อน
1 หากมีไอเทมสำคัญปรากฏพร้อมกันมากกว่า 1 ชิ้น Kore จะทำการเก็บไอเทมสำคัญชิ้นที่ตกชิ้นแรกก่อนแล้วไล่กลับมาเรื่อยๆtakeMaxRouteDistance (<distance>)
กำหนดระยะห่างมากที่สุดที่จะให้ Kore เดินไปเก็บไอเทมtakeMaxRouteTime (<seconds>)
กำหนดระยะเวลามากที่สุดที่จะให้ Kore เดินไปเก็บไอเทม

การตั้งค่าการคุยกับ NPC ของ Kore


searchNPC_distance [<distance>]
กำหนดระยะห่างในการค้นหา NPC วัดจากจุดที่ Kore ยืนอยู่searchNPC_useSamePosWhenFail [<bool>]
หากการค้นหา NPC ล้มเหลว ให้ Kore ใช้ตำแหน่ง Npc จาก npcs.txt หรือไม่searchNPC_restartWhenFail [<bool>]
กำหนดให้ Kore รีสตาร์ทตัวเองใหม่หรือไม่หากการค้นหา NPC ล้มเหลวmodifiedTalk [<bool>]
กำหนดให้ Kore ใช้ระบบการคุยแบบรวดเร็วกับ NPC หรือไม่
Note: บางครั้งการเปิดฟังชั่น modifiedTalk อาจจะทำให้ Kore lag และหลุดจาก Server ได้

การตั้งค่าการใช้งานรถเข็น

เมื่อเปิดการใช้งานรถเข็น คุณจำเป็นต้องตรวจสอบไฟล์ cart_control.txt และ items_control.txt ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งนี้ด้วย


cartAuto [<bool>]
เปิดการใช้งานรถเข็น
Note: คุณต้องทำการเช่ารถเข็นก่อนจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชั่นนี้ได้ !!


cartMaxWeight (<percent weight>)
ตั้งค่าการใช้ระบบ maxWeight หากเกินกว่าปริมาณที่กำหนด(%)นี้ Kore จะไม่ทำการเพิ่มไอเทมลงในรถเข็นcartSmartWeight [<bool>]
เปิดการใช้ระบบ smartWeight หากเปิดไว้ เมื่อ Kore นำไอเทมใส่รถเข็น จะทำการคำนวณว่าเหลือพื้นที่ในการเก็บไอเทมอีกเท่าไหร ซึ่ง Kore จะหยุดการนำไอเทมใส่รถเข็น หากไอเทมชิ้นที่จะใส่มีน้ำหนักเกินกว่าที่รถเข็นจะรับได้
* : Kore จะทำการคำนวณน้ำหนักของไอเทมได้เองโดยอ้างอิงจากไฟล์ itemsweight.txt และฟังชั่น cartMaxWeight จะไม่ทำงานทันที หากเปิดใช้งานฟังชั่น cartSmartWeight


getAutoToCart_x [<itemname>]
กำหนดให้ Kore หยิบไอเทมที่กำหนดจากคลังสินค้าเข้าไปในรถเข็นgetAutoToCart_x_maxAmount [<amount>]
กำหนดปริมาณให้ Kore หยิบไอเทมนี้มาใส่รถเข็นรวมกี่ชิ้น(Kore จะคำนวณไอเทมที่จะหยิบโดยลบจากปริมาณที่มีในรถเข็น)

การตั้งค่าการติดตามผู้เล่นของ Kore


follow [<bool>]
เปิดใช้งานฟังก์ชั่นการติดตามผู้เล่นอื่น
Note: หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดฟังก์ชั่นเหล่านี้แล้ว : routeRandomWalk, telepportAuto_search, teleportAuto_idle, lockMap


followTarget [<playerName>]
ในส่วนนี้ให้ใส่ชื่อผู้เล่นที่ต้องการให้ตามลงไปfollowDistanceMax (<distance>)
กำหนดระยะห่างมากที่สุดระหว่าง Kore และผู้เล่นเป้าหมายfollowDistanceMin (<distance>)
กำหนดระยะห่างที่ใกล้ที่สุดระหว่าง Kore และผู้เล่นเป้าหมายfollowLostStep (<distance>)
กำหนดระยะห่างมากที่สุดระหว่าง Kore และผู้เล่น หากระยะห่างมากกว่าที่กำหนด Kore จะเกิดอาการหลงfollowTeleRoute (<distance>)
กำหนดระยะห่างจากคนที่กำลังตาม หากระยะห่างน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้ Kore จะทำการหยุดเทเพอร์ทแล้วเดินไปหาคนที่ Kore กำลังตาม (ห้ามน้อยกว่า 30)followTeleRouteTime (<seconds>)
กำหนดระยะเวลาสำหรับการรอให้คนที่ Kore ตามอยู่ หยุดเทเลพอท

การตั้งค่าการแทงค์


tankMode [<bool>]
เปิดฟังก์ชั่นการแทงค์ผู้เล่น
Note: หากคุณต้องการใช้ฟังก์ชั่นนี้ ตรวจเช็คให้แน่ใจว่าคุณได้ปิดฟังก์ชั่นเหล่านี้แล้ว : telepportAuto_search, teleportAuto_idle


tankModeTarget [<playerName>]
ในส่วนนี้ให้ใส่ชื่อผู้เล่นที่ต้องการให้แทงค์ลงไป

การยกเลิกเมื่อมีคนมาเสนอข้อเสนอต่างๆ


dealAuto [<flag>]
กำหนดเงื่อนไขเมื่อมีคนมาเสนอการแลกเปลี่ยนกับ Kore ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ไม่ทำอะไรทั้งนั้น
1 ปฏิเสธการแลกเปลี่ยน
2 ตกลงแลกเปลี่ยนpartyAuto [<bool>]
ปฏิเสธการชวนเข้าปาร์ตี้เมื่อมีคนมาชวนเข้าปาร์ตี้guildAutoDeny [<bool>]
ปฏิเสธการชวนเข้ากิลด์เมื่อมีคนมาชวน Kore เข้าร่วมในกิลด์friendAuto [<bool>]
ปฏิเสธการเป็นเพื่อนเมื่อมีคนมาเสนอจดจำ Kore เป็นเพื่อนignoredAll [<bool>]
กำหนดให้ Kore ปิดรับการกระซิบจากทุกคน

การตั้งค่าเกี่ยวกับ System ของ Kore


autoUpdateNPC [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการอัพเดทข้อมูลเลข NPC เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติหรือไม่sleepTime (<microseconds>)
กำหนดเวลาในการวนลูปของ Kore ในแต่ละครั้ง ฟังชั่นนี้จะไม่มีผล หากตัวโปรแกรม ThaiKoreEx อยู่ในโหมด DualProcess

การตั้งค่าการเลี้ยง Q'Pet ของ Kore


สำหรับในส่วนนี้จะใช้สำหรับตั้งค่าการเลี้ยง Q Pet เท่านั้น หากคุณต้องการเลี้ยงโฮมุนครุส ให้ปรับที่ plus_control.txt แทนครับ

petAutoFeedRate (<percent hunger>)
กำหนดให้ Kore ให้อาหารสัตว์เลี้ยงเมื่อสัตว์เลี้ยงมีอัตราหิวเท่าไหร่ (ปกติควรเซตไว้ที่ 21~24)petAuto_return [<friendly>]
กำหนดให้ Kore ทำให้ Q Pet กลับสู่สถานะไข่เมื่อค่าความสัมพันธ์ถึงค่าที่กำหนด[Max = 1000]petAuto_protect [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำให้ Q Pet กลับสู่สถานะไข่เมื่ออาหารหมดหรือไม่petAutoPlay [<bool>]
กำหนดให้ Kore เล่นกับ Q pet หรือไม่
Note: สามารถปรับระยะความถี่ในการเล่นกับ Q Pet ได้ที่ไฟล์ timeouts.txt

การตั้งค่าแผนที่ที่ Kore อยู่ได้


ในส่วนนี้ คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องตั้งก็ได้ แต่แนะนำว่าควรจะตั้งไว้เพื่อป้องกันการโดนวาปไปยังแมปที่อยู่นอกเหนือเส้นทาง หรือแย่กว่านั้นคุก โดยจะมีส่วนประกอบสองส่วนคือ

allowableMap [<maps>]
รายชื่อแมพทั้งหมดที่ให้ Kore อยู่ได้ สามารถใส่ได้หลายแมพโดยใช้เครื่องหมาย , คั่น
TIPS: คุณควรจะใส่แมปที่เป็นทางเดินผ่านทั้งหมดของ Kore แมปที่ใช้เก็บของ lockMap และแมปรอบๆ lockMap ทั้งหมดด้วย เพราะบางครั้ง Kore อาจจะเทเลพอร์ตไปตกบนพอร์ทัลพอดีได้


reactallowableMap [<flag>]
ส่วนนี้ใช้กำหนดว่าจะให้ Kore ทำอย่างไรเมื่อหลุดออกนอก allowableMap ค่าตัวแปรที่ตั้งได้คือ
Value Meaning
0 ไม่ทำอะไร เหมือนปิดฟังก์ชั่น
1 เทเลพอร์ตกลับจุดเซฟ
2 ทำการ Disconnect และปิดตัวเองทันที [Save จะบันทึกไว้ในไฟล์ alert.txt ในโฟลเดอร์ logs]

การตั้งค่าการหลบหลีก GM


avoidGM (<flag>)
ตั้งค่ารูปแบบการหลบหลีก GM ของ Kore ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 ไม่สนใจ(แน่มาก)
1 เทเลพอร์ตหนี(แบบสุ่ม)
2 เทเลพอร์ตกลับจุดเซฟ
3 Disconnect ทันที ระยะเวลาในการตัดการเชื่อมต่อสามารถตั้งได้ที่ avoid_reConnect
4 ยืนนิ่งๆavoidGM_paranoia [<bool>]
เปิดใช้การตรวจหา GM แบบละเอียดหากตรวจพบการกระทำของ GM ในกรณีใดๆก็ตามจะทำการตัดทันทีavoidGM_activeDetect [<flag>]
เปิดระบบตรวจหา GM หากมี GM เข้ามาในแมปเดียวกับ Kore จะทำการทำตามเงื่อนไขใน AvoidGM ทันที
Value Meaning
0 ปิดฟังก์ชั่น
1 Kore จะเช็คเฉพาะไอดีที่อยู่ใน avoidGM_AID
2 Kore จะเชคทุก AID ที่อยู่ใน clientinfo.xml
Note: จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับฟังก์ชั่น avoidGM_paranoia


avoidGM_AID (<AID>)
กำหนดให้ Kore ทำการหลีก Account ID ที่ต้องการ หากต้องการใส่มากกว่า 1 ไอดีให้ใช้ , คั่น

Note: คำสั่งนี้มีผลเฉพาะเมื่อตั้งคำสั่ง avoidGM_activeDetect เป็น 1 เท่านั้น

avoid_namePattern [<Regexp>]
รูปแบบชื่อตัวละครที่ให้หลีกเลี่ยง จำเป็นต้องใส่แบบ Regexp (^ หมายถึง ขึ้นต้นด้วย ถ้า ^GM ก็จะหมายึง ขึ้นต้นด้วย GM)avoid_onPM [<flag>]

Value Meaning
0 ปิดการทำงานของฟังก์ชั่น
1 Kore จะตัดการเชื่อมต่อทันทีหากมีคน PM มา ระยะเวลาในการตัดการเชื่อมต่อเท่ากับค่าในavoid_reConnect
2 Kore จะตัดการเชื่อมต่อกับเซิพเวอร์ หากชื่อตัวละครที่ส่งข้อความส่วนตัวมาเข้าข่าย avoid_namePatternavoid_reConnect (<seconds>)
ระยะเวลาที่จะให้ Kore ตัดตัวเองก่อนจะรีล็อกเข้ามาอีกครั้ง โดยมีรูปแบบการตั้งสองแบบคือ
Value Meaning
avoid_reConnect x Kore จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ Server เมื่อครบกำหนดตามx วินาที
avoid_reConnect x,y Kore จะทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ Server โดยสุ่มช่วงระยะเวลาระหว่างx และ y วินาทีExclusive_Avoid [<flag>]
กำหนดให้ Kore ทำการหลบหลีกผู้เล่นแบบพิเศษ ฟังก์ชั่นนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อ Kore ไม่ได้อยู่ในเมืองและอยู่ใน lockMap แล้ว
Value Meaning
0 ไม่หลบผู้เล่นใดๆ
1 เทเลพอร์ตหลบผู้เล่นสายอาชีพ Acolyte Class
2 เทเลพอร์ตหลบผู้เล่นทุกคนdcOnChatWord [<msg>]
กำหนดคำที่จะให้ Kore ตัดการเชื่อมต่อกับเซิพเวอร์ หากพบคำนี้อยู่ในคำพูดของผู้เล่นทั่วไป หากต้องการใส่มากกว่า 1 คำให้ใช้ , คั่นdcOnSysWord [<msg>]
กำหนดคำที่จะให้ Kore ตัดการเชื่อมต่อกับเซิพเวอร์ หากพบคำนี้อยู่ในประกาศของ GM หากต้องการใส่มากกว่า 1 คำให้ใช้ , คั่นdcOnSkillBan [<bool>]
กำหนดให้ Kore ทำการ disconnect เมื่อถูกระงับใช้สกิลหรือไม่

ตั้งค่าการบันทึกข้อมูล


sysLog_emotions [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบการบันทึก Log การแสดงอารมณ์sysLog_monster [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบการบันทึก Log Monsters ที่จัดการได้sysLog_items [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบบันทึก Log รายการไอเทมที่ทิ้งไปrecordLocation [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบบันทึก Log แผนที่ที่อยู่ปัจจุบัน (ไว้ใช้กับ External Map Viewer)recordStorage [<bool>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบบันทึกรายการไอเทมในคลังสินค้าเมื่อทำการฝากของrecordExp [<flag>]
กำหนดให้ Kore เปิดระบบบันทึก Exp Log หรือไม่ ระยะเวลาในการบันทึกแต่ละครั้ง กำหนดได้ใน timeouts.txt recordExp ค่าตัวแปรคือ
Value Meaning
0 ไม่เปิดใช้งาน
2 ทำการบันทึก ExpLog(รักษา ExpLogs ตัวเก่า)
3 ทำการบันทึก ExpLog(Kore จะลบ ExpLogs ตัวเก่าก่อน)
4 ทำการบันทึก ExpLog (หลังจากบันทึก Kore จะ reset ค่า Exp ที่ได้ทั้งหมดแล้วเริ่มต้นนับใหม่)

การตั้งค่าการแสดงข้อความต่างๆในหน้าจอแสดงผล


hideMsg_guildBulletin [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนข่าวประกาศของกิลด์hideMsg_otherUseItem [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนรายการผู้อื่นใช้ไอเทมhideMsg_otherAttackmon [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนรายการการโจมตีมอนสเตอร์ของผู้เล่นอื่นhideMsg_OtherHomunAttackmon [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนรายการการโจมตีของโฮมุนครุสhideMsg_killsteal [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนรายการการแจมมอนสเตอร์จากผู้เล่นอื่นhideMsg_unequip [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนรายการการถอดไอเทมของเราระหว่างเปลี่ยนอาวุธ/ไอเทมhideMsg_expDisplay [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงค่าประสบการณ์ที่ได้รับhideMsg_itemExists [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลรายการไอเทมที่ตกอยู่hideMsg_itemAppeared [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลรายการไอเทมที่เพิ่งจะตกhideMsg_emotions [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลการแสดงอารมณ์ของผู้เล่น มอนสเตอร์ และโฮมุนครุสhideMsg_arrowRemove [<bool>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลการลดจำนวนไอเทมประเภทลูกธนูและกระสุนhideMsg_groundEffect [<spellID>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลการใช้สกิลประเภทร่ายลงพื้น [หมายเลขสกิลสามารถหาได้จากไฟล์ msgstrings.txt ในโฟลเดอร์ tables]
Note: หากคุณต้องการซ่อนทั้งหมด สามารถใช้คำสั่ง "all" ได้


hideMsg_groundEffect_timeout [<seconds>]
กำหนดระยะเวลาในการแสดง Spell แต่ละครั้งhideMsg_make [<flag>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนข้อความแสดงผลการทำไอเทมโดย BlackSmith หรือ Alchemist ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
0 แสดงข้อความแสดงผลการทำไอเทม/อัพเกรดทั้งหมด
1 ซ่อนข้อความแสดงผลการทำไอเทม/อัพเกรดสำเร็จ
2 ซ่อนข้อความแสดงผลการทำไอเทม/อัพเกรดล้มเหลว
all ซ่อนข้อความแสดงผลการทำไอเทม/อัพเกรดทั้งหมดhideMsg_param1_x [<param1ID>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่า พารามิเตอร์1 โดยหมายเลขพารามิเตอร์สามารถหาได้จากไฟล์ msgstrings.txt ในส่วน 0119_A
Note: หากคุณต้องการให้ Kore ซ่อนการแสดงผลของทุกสถานะในพารามิเตอร์1 คุณสามารถใช้คำสั่ง "all" ได้


hideMsg_param1_x_source [<sourceType>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่า พารามิเตอร์1 จาก Source ใดบ้าง ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
1 ตัวเอง
2 มอนสเตอร์
4 ผู้เล่นอื่น
8 สิ่งที่ Kore ไม่รู้จัก(สถานะ Unknown)
32 สมาชิกในปาร์ตี้hideMsg_param2_x [<param2ID>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่า พารามิเตอร์2 โดยหมายเลขพารามิเตอร์สามารถหาได้จากไฟล์ msgstrings.txt ในส่วน 0119_ฺB
Note: หากคุณต้องการให้ Kore ซ่อนการแสดงผลของทุกสถานะในพารามิเตอร์2 คุณสามารถใช้คำสั่ง "all" ได้


hideMsg_param2_x_source [<sourceType>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่า พารามิเตอร์2 จาก Source ใดบ้าง ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
1 ตัวเอง
2 มอนสเตอร์
4 ผู้เล่นอื่น
8 สิ่งที่ Kore ไม่รู้จัก(สถานะ Unknown)
32 สมาชิกในปาร์ตี้hideMsg_param3_x [<param3ID>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่า พารามิเตอร์3 โดยหมายเลขพารามิเตอร์สามารถหาได้จากไฟล์ msgstrings.txt ในส่วน 0119_C
Note: หากคุณต้องการให้ Kore ซ่อนการแสดงผลของทุกสถานะในพารามิเตอร์3 คุณสามารถใช้คำสั่ง "all" ได้


hideMsg_param3_x_source [<sourceType>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่า พารามิเตอร์3 จาก Source ใดบ้าง ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
1 ตัวเอง
2 มอนสเตอร์
4 ผู้เล่นอื่น
8 สิ่งที่ Kore ไม่รู้จัก(สถานะ Unknown)
32 สมาชิกในปาร์ตี้hideMsg_status_x [<statusID>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่าสเตตัส โดยหมายเลขสเตตัส สามารถหาได้จากไฟล์ msgstrings.txt ในส่วน 0196
Note: หากคุณต้องการให้ Kore ซ่อนการแสดงผลของทุกสถานะในแถบสเตตัส คุณสามารถใช้คำสั่ง "all" ได้


hideMsg_status_x_source [<sourceType>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลค่าสเตตัส จาก Source ใดบ้าง ค่าตัวแปรต่างๆมีดังนี้
Value Meaning
1 ตัวเอง
2 มอนสเตอร์
4 ผู้เล่นอื่น
8 สิ่งที่ Kore ไม่รู้จัก(สถานะ Unknown)
32 สมาชิกในปาร์ตี้hideMsg_skill_x [<skillname>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลการใช้สกิลต่างๆ รายชื่อสกิลสามารถหาได้จากไฟล์ skills.txt ในโฟลเดอร์ tableshideMsg_skill_x_source [<sourceType>]
กำหนดให้ Koreซ่อนการแสดงผลการใช้สกิลต่างๆ จาก Source ใดบ้าง ค่าตัวแปรคือ
Value Meaning
1 ตัวเอง
2 มอนสเตอร์
4 ผู้เล่นอื่น
8 สิ่งที่ Kore ไม่รู้จัก(สถานะ Unknown)
32 สมาชิกในปาร์ตี้
256 มอนสเตอร์ที่ Kore กำลังโจมตีอยู่hideMsg_skill_x_target [<targetType>]
กำหนดให้ Kore ซ่อนการแสดงผลการใช้สกิลต่างๆ ที่เป้าหมายใดบ้าง ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
1 ตัวเอง
2 มอนสเตอร์
4 ผู้เล่นอื่น
8 สิ่งที่ Kore ไม่รู้จัก(สถานะ Unknown)
32 สมาชิกในปาร์ตี้
256 มอนสเตอร์ที่ Kore กำลังโจมตีอยู่

การกำหนดให้ Kore เพิ่มค่า Status และ Skills อัตโนมัติ


autoAddSkill_x [<skillname>]
กำหนดให้ Kore เพิ่มค่าสกิลเมื่อมี Skill Point เหลือพอ รายชื่อสกิลสามารถหาได้จากไฟล์ skills.txt ในโฟลเดอร์ tablesautoAddSkill_x_limit [<level>]
กำหนดเลเวลของสกิลสูงสุดที่ให้ Kore อัพ
Note: Kore ไม่สามารถอัพสกิลที่มีทางผ่านได้ หากคุณยังไม่ได้อัพสกิลทางผ่านให้ครบเสียก่อน ดังนั้นตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการอัพสกิลทางผ่านทั้งหมดแล้ว


autoAddStatus_x [<flag>]
กำหนดให้ Kore อัพ Status อัตโนมัติเมื่อเลเวลอัพและมีค่า Stat Points เหลือเพียงพอ ค่าตัวแปรมีดังนี้
Value Meaning
str Strength
agi Agility
vit Vitality
int Intelligence
dex Dexterity
luk Luck
Note: ต้องพิมพ์เป็นตัวเล็กทั้งหมด Kore จึงจะอ่านค่า

autoAddStatus_x_limit [<limit>]
กำหนดค่าสูงสุดของสเตตัสที่จะให้ Kore อัพ

ตั้งค่าการสร้างลูกธนูอัตโนมัติของ Kore


makeArrowAuto [<flag>]
กำหนดรูปแบบการสร้างลูกธนูของ Kore
Value Meaning
0 ปิดฟังชั่นการสร้างลูกธนู
1 ทำการสร้างลูกธนูจากไอเทมที่กำหนดโดยใช้สกิล Arrow Crafting
2 ทำการสร้างลูกธนูจากการกดใช้ไอเทมmakeArrowAuto_x [<itemname>]
ในส่วนนี้ให้ใส่ชื่อไอเทมที่ต้องการใช้ทำเป็นลูกธนูหรือกระสุน หรือไอเทมที่จะกดใช้makeArrowAuto_x_checkItem (<itemname>)
กำหนดให้ Kore ทำเงื่อนไขการสร้างลูกธนูหรือกระสุนโดยการเช็คไอเทมชิ้นนี้ก่อนว่าเหลือจำนวนกี่ชิ้น โดยจะใช้ร่วมกับคำสั่ง makeArrowAuto_x_minAmountmakeArrowAuto_x_minAmount (<flag>)
กำหนดให้ Kore ทำการสร้างลูกธนูหรือกระสุนเฉพาะเมื่อไอเทมใน makeArrowAuto_x_checkItem มีปริมาณต่ำกว่า ค่าที่ตั้งไว้Example
makeArrowAuto 1
makeArrowAuto_0 Great nature
makeArrowAuto_0_checkItem Stone Arrow
makeArrowAuto_0_minAmount 10

จากตัวอย่าง Kore จะทำการสร้างลูกธนูดินอัตโนมัติ ทันทีเมื่อตรวจพบว่าธนูดิน(Stone Arrow) มีปริมาณต่ำกว่าค่าที่กำหนด (10) โดยจะใช้ Great Nature ในการสร้าง